Convocatòria oberta a companyies de dansa i moviment emergents | Teatre Principal d'Inca
preloader logo

Convocatòria oberta a companyies de dansa i moviment emergents

Convocatòries artístiques

Qui s’hi pot presentar?

Què considerem una companyia emergent?
S’hi poden presentar totes les companyies que com a mínim hagin estrenat un espectacle en el circuit professional de les Illes Balears, i que com a màxim hagin estrenat cinc espectacles professionals en el circuit balear o qualsevol altre.

Considerem una companyia emergent en els nostres dies aquella que no porta més de cinc anys trajectòria.

Objecte i objectiu de la convocatòria
Crear un espectacle de dansa itinerant (dins del Teatre Principal d’Inca i en espais no convencionals) a partir de 5 peces d’una durada màxima de 12 minuts cada una. Una peça per companyia seleccionada.

Cada any la convocatòria tendrà un tema comú a partir del qual es desenvoluparà la proposta.

L’objectiu és veure el resultat d’un treball col·lectiu amb l’impuls de diverses energies i plantejaments artístics.

També es pretén que la convocatòria pugui servir com a bessó o embrió de nous projectes de cada companyia.

A la vegada, la convocatòria vol obrir les portes del Teatre Principal d’Inca a la dansa i fer que sigui un poc casa seva.
Què cal presentar i com?
Cal presentar un projecte desenvolupat que inclogui trajectòria de la companyia i també materials vídeo-gràfics (en relació a allò proposat o bé d’altres espectacles fets per la companyia).

Si per aquest procés la companyia requereix de visitar el teatre n’hi haurà prou que ho comuniqui i acordarem la trobada.
FORMULARI

La temàtica d’aquest any
Aquest any el tema és “objecte-dona”.
El guió expressa connectivitat i també conflicte. Expressa col·lisió però també juntura.
La temàtica no s’acota més, amb la finalitat que allò proposat neixi d’una màxima llibertat creadora.

Què obtindrà la companyia a canvi?
La companyia podrà assajar durant tres dies a l’espai del Teatre que li sigui assignat o sigui acordat.
Després farà al llarg de dos dies un total de quatre presentacions o actuacions.
La companyia cobrarà un total de 500 euros bruts. El teatre es farà responsable de la part tècnica i la companyia, de qualsevol cost escenogràfic o de vestuari.

Dates
La data per a presentar-se a la convocatòria finalitza el 10 de febrer i les representacions seran els dies 24 i 25 de març. Els assajos es duran a terme els dies 20, 21 i 22, i el calendari es pactarà amb les distintes companyies sempre en funció de la disponibilitat de totes les parts.

Comissió de valoració

Estarà integrada per la direcció artística del teatre i dos professionals de la dansa de reconeguda trajectòria.


Europa
Govern de les Illes Balears Ajuntament d'Inca Consell de Mallorca