Convocatòries artístiques | Teatre Principal d'Inca
preloader logo

Convocatòries artístiques

 • Convocatòria oberta a companyies de dansa i moviment emergents

  Qui s’hi pot presentar?

  Què considerem una companyia emergent?

  S’hi poden presentar totes les companyies que com a mínim hagin estrenat un espectacle en el circuit professional de les Illes Balears, i que com a màxim hagin estrenat cinc espectacles professionals en el circuit balear o qualsevol altre.

  Considerem una companyia emergent en els nostres dies aquella que no porta més de cinc anys trajectòria.

  Objecte i objectiu de la convocatòria

  Crear un espectacle de dansa itinerant (dins del Teatre Principal d’Inca i en espais no convencionals) a partir de 5 peces d’una durada màxima de 12 minuts cada una. Una peça per companyia seleccionada.

  Cada any la convocatòria tendrà un tema comú a partir del qual es desenvoluparà la proposta.

  L’objectiu és veure el resultat d’un treball col·lectiu amb l’impuls de diverses energies i plantejaments artístics.

  També es pretén que la convocatòria pugui servir com a bessó o embrió de nous projectes de cada companyia.

  A la vegada, la convocatòria vol obrir les portes del Teatre Principal d’Inca a la dansa i fer que sigui un poc casa seva.

  Què cal presentar i com?

  Cal presentar un projecte desenvolupat que inclogui trajectòria de la companyia i també materials vídeo-gràfics (en relació a allò proposat o bé d’altres espectacles fets per la companyia).

  Si per aquest procés la companyia requereix de visitar el teatre n’hi haurà prou que ho comuniqui i acordarem la trobada.

  FORMULARI

  La temàtica d’aquest any

  Aquest any el tema és “objecte-dona”.

  El guió expressa connectivitat i també conflicte. Expressa col·lisió però també juntura.

  La temàtica no s’acota més, amb la finalitat que allò proposat neixi d’una màxima llibertat creadora.

  Què obtindrà la companyia a canvi?

  La companyia podrà assajar durant tres dies a l’espai del Teatre que li sigui assignat o sigui acordat.

  Després farà al llarg de dos dies un total de quatre presentacions o actuacions.

  La companyia cobrarà un total de 500 euros bruts. El teatre es farà responsable de la part tècnica i la companyia, de qualsevol cost escenogràfic o de vestuari.

  Dates

  La data per a presentar-se a la convocatòria finalitza el 10 de febrer i les representacions seran els dies 24 i 25 de març. Els assajos es duran a terme els dies 20, 21 i 22, i el calendari es pactarà amb les distintes companyies sempre en funció de la disponibilitat de totes les parts.

  Comissió de valoració

  Estarà integrada per la direcció artística del teatre i dos professionals de la dansa de reconeguda trajectòria.


Europa
Govern de les Illes Balears Ajuntament d'Inca Consell de Mallorca