Normes d'ús | Teatre Principal d'Inca
preloader logo

Serveis

Normes d'ús

Manual d’usos per al públic assistent a qualsevol espectacle programat al Teatre Principal d’Inca

El Teatre Principal d’Inca és una institució al servei dels ciutadans i ciutadanes sigui quina sigui la seva procedència. Per aquest motiu proposam aquest manual d’usos amb els deures i les obligacions que això comporta:

 1. El Teatre Principal d’Inca és patrimoni de tots i totes. La seva conservació és una obligació de totes aquelles persones que en farem ús.

 2. Les normes d’ús aprovades pel Patronat de la Fundació Teatre Principal d’Inca seran les que regiran totes les activitats que es duguin a terme dins qualsevol estança del seu recinte.

3. Per raons de seguretat, queda prohibit circular per les zones no autoritzades degudament assenyalades. Així mateix, no es podrà fumar ni tampoc entrar menjar ni begudes a qualsevol de les dependències del Teatre Principal d’Inca, sense prèvia autorització. Naturalment tampoc no està permesa l’entrada amb objectes considerats perillosos. Incomplir aquestes normes comportarà l’expulsió del recinte.

4. Es prega la màxima puntualitat com a mostra de consideració als artistes i al públic. Per tal motiu, no es permetrà l’accés a les diverses sales una vegada començada la funció fins que no hi hagi una pausa o durant el descans.

5. Per accedir a qualsevol de les sales, es prega desconnectar els telèfons mòbils i les alarmes de qualsevol tipus d’aparell electrònic. Si per motius de salut és necessari entrar amb algun aparell, cal que es faci saber al personal abans d’acomodar-se.

6. El Teatre Principal d’Inca podrà suspendre les funcions, canviar programes i les dates de les actuacions, sempre que sigui per causes d’indisposició dels intèrprets, qüestions tècniques o de força major, o si altres circumstàncies ho exigeixen. Només serà causa de devolució de l’import de la localitat la cancel·lació de la funció.

7. Per evitar fraus, el Teatre Principal d’Inca no pot garantir l’autenticitat de les localitats que s’hagin adquirit fora dels mitjans oficials, promocionats pel mateix Teatre.

8. El Teatre Principal d’Inca es reserva el dret d’admissió. A l’entrada hi ha formularis de queixes, preguntes i suggeriments a disposició del públic.

9. Algunes activitats programades tenen recomanacions per edats. Qualsevol dubte cal consultar-lo abans de comprar l’entrada. Per això, no es permetrà l’entrada a aquestes activitats als menors de 6 anys, excepte en aquelles funcions permeses per a tots els públics. Per als espectacles destinats a tots els públics els cotxets de bebè hauran de quedar fora de la sala. El Teatre Principal d’Inca disposarà d’un espai per deixar-los mentre duri la funció.

10.  No es permetrà l’entrada al Teatre amb cap vehicle d’ús personal: patinet, patí (skate), bicicleta...

Temporada 23-24

Temporada 23-24

Cultura Segura

Cultura Segura

Calendari

Troba totes les actuacions i espectacles de la temporada a la nostra agenda

Europa
Govern de les Illes Balears Ajuntament d'Inca Consell de Mallorca