preloader logo

Serveis

Normes d'ús

El Teatre Principal és una institució al servei dels ciutadans i ciutadanes d’Inca sigui quina sigui la seva procedència, oberta a totes les associacions inscrites a la nostra ciutat. Per això proposam aquest manual d’usos amb els deures i les obligacions que això comporta:

 • Empreses
  • El Teatre Principal és patrimoni de tots i totes, per això, la seva conservació és una obligació de totes aquelles persones que en farem ús.
  • Les normes d’ús aprovades pel Patronat de la Fundació Teatre Principal seran les que regiran totes les activitats que es duguin a terme dins qualsevol estança del seu recinte, ja siguin tant de caràcter públic/institucional com privat. 
  • Queda prohibit circular per les zones no autoritzades dins l’acord de cessió dels espais. Així mateix, no es podrà fumar ni tampoc entrar menjar ni begudes a qualsevol de les dependències del Teatre Principal, sense prèvia autorització.
  • La persona, entitat pública o privada peticionària es compromet a fer-se responsable del bon ús del material i les instal·lacions incloses en aquesta cessió, així com a la seva devolució en perfectes condicions. En cas de qualsevol desperfecte, pèrdua o sostracció, es farà càrrec de la reparació o substitució dels elements danyats.
  • Totes les llicències i els permisos de comunicació, així com els drets d’autor i de la propietat intel·lectual, seran a compte de la persona, entitat pública o privada peticionària, i s’exonera de tota responsabilitat i/o reclamació per part de tercers el Teatre Principal d’Inca. 
  • La direcció/gerència del Teatre Principal d’Inca haurà de tenir de la persona, entitat pública o privada peticionària la petició d’ús dels espais del Teatre abans dels tres mesos de la realització de l’activitat. 
  • Totes les sol·licituds hauran d’especificar el tipus d’activitat que es pretén realitzar a les instal·lacions del Teatre, i les necessitats tècniques i de personal per dur-la a terme.
  • El Teatre Principal d’Inca podrà cancel·lar, en qualsevol moment, la cessió d’ús en casos de força major, emergència pública o qualsevol altre que justifiqui aquesta decisió. Així mateix, es podrà acordar una data alternativa sempre que sigui possible. En cas contrari, el Teatre Principal d’Inca procedirà a la devolució dels imports abonats pels peticionaris.
  • L’incompliment d’aquestes normes podrà comportar la denegació de la sol·licitud, independentment de les conseqüències legals generades per altres tipus de responsabilitats.
 • Particulars

  Prevenció Covid-19

  Mentre duri la situació d’alerta sanitària per la Covid-19, hem realitzat una nova distribució de les sales per garantir la màxima distancia possible entre espectadors, i per poder aplicar els límits d’aforament que marca la normativa. Recordau que tenim unes normes d’obligatori compliment per preservar la seguretat de tots, com dur mascareta homologada, utilitzar el gel desinfectant i mantenir les distàncies. Gràcies per la col·laboració.

  Puntualitat

  En consideració al públic i als artistes, es prega la màxima puntualitat. No es permetrà l’entrada a la sala una vegada que la funció hagi començat (inclòs l’accés a les llotges). Els espectadors que arribin una vegada iniciat l’espectacle, podran seguir-lo mitjançant els monitors instal·lats al vestíbul-cafeteria, a l’espera que es produeixi algun intermedi.

  Canvis a la programació i devolució de les localitats

  El Teatre Principal d’Inca, podrà suspendre les funcions, alterar les dates, els programes o fer modificacions a l’elenc, per causes tècniques, d’indisposició dels intèrprets anunciats, o de força major, o si altres circumstàncies ho exigeixen. Únicament la suspensió o cancel·lació d’una funció és motiu de la devolució de l’import de la localitat.

  Revenda de localitats

  El Teatre Principal d’Inca no garanteix l’autenticitat de les localitats si aquestes no han estat comprades al punt oficial de venda. El Teatre Principal d’Inca no autoritza cap altre sistema de venda de localitats que el punt oficial de venda.

  Queixes i suggeriments

  Hi ha formularis de queixes i suggeriments a disposició del públic, que seran facilitats pel personal de sala.

  Telèfons, alarmes i aparells electrònics

  Abans d’accedir a la sala és necessari desconnectar els telèfons mòbils i les alarmes dels rellotges, així com qualsevol tipus d’aparell electrònic. Si per motius de salut és necessari entrar amb algun aparell, consulta amb el personal de sala.

  Zona lliure de fum

  No es permet fumar en tot el recinte del Teatre Principal d’Inca.

  Dret d’admissió

  El Teatre Principal d’Inca es reserva el dret d’admissió. No es permet l’entrada amb objectes considerats perillosos.

  Menors

  No està permesa l’entrada a les representacions a menors de 5 anys, excepte a aquelles funcions especialment orientades al públic infantil. Alguns muntatges tenen una edat recomanada. Si té dubtes, consulti en taquilla abans de comprar l’entrada. En els espectacles familiars, els cotxets de nadó hauran de quedar fora de les sales, en el lloc on indiqui el personal del teatre.

  Menjar i beguda

  No es pot introduir cap tipus d’aliment o beguda dins de la sala o a les llotges. Si per motius de salut necessita fer-ho, consulti al personal de sala.

Temporada 21-22

Temporada 21-22

Cultura Segura

Cultura Segura

Calendari

Troba totes les actuacions i espectacles de la temporada a la nostra agenda

Europa
Govern de les Illes Balears Ajuntament d'Inca Consell de Mallorca